Wedding cake stand
5 days ago


Eliza profile icon Eliza
Wedding cake stand

Metal Cake and Dessert Stand, 16 inch Diameter, Vintage White


Price: $44.95 

Found on


Eliza profile icon
Added by
Eliza